Tala klarspråk -  att nå fram med kropp och röst!
Isabella Thambert slår ut med armarna och utbrister att det finns inget lexikon som
kan ge oss ett exakt svar på vad ett specifikt uttryck i kroppen betyder. En gest har
betydelse i en situation och behöver inte alls spela någon roll i ett annat sammanhang. Yviga gester kan både förminska och förstärka det vi vill säga och inaktiva händer kan vara väl så uttrycksfulla. Vi skapar överenskommelser för att förstå varandra. Det gäller i alla kulturer.
Vi identifierar och speglar oss i dem vi möter. När vi inte känner igen oss tar vi
kanske hellre avstånd vilket kan göra att vi missar chanser till unika möten.
Ett talesätt säger "Genom sig själv känner man andra". Istället för att söka förändra andras beteenden i en konfliktsituation kan vi alltid börja med oss själva. Med avspänning i kropp och röst, med stöd av marken och med hjälp av andningen kan vi bidra till att nå samförstånd. Och det gäller inte bara i konflikter utan i alla möten.
Att träna röst- och talteknik kan ge redskap till hela kroppen som uttrycksmedel. Det är speciellt aktuellt när vi talar med varandra i telefon. För många människor är rösten ett arbetsredskap. Det kan också betyda att du i din yrkesroll har att tala med olika röster, inför en grupp eller i enskilda samtal. Din röst är unik och en del av ditt kroppsspråk!
 
Isabella Thambert betonar vikten av att vi inte rationaliserar bort fysiska möten där vi ser och hör varandra, pratar och umgås. Förr i tiden var man tvungen att besöka varandra när ingen teknologi fanns att tillgå för att förmedla tankar och känslor. Att dansa var ett sätt att mötas och idag finns rörelser som Friskis & Svettis. Där får vi tillfälle att träna oss i att uttrycka oss med kroppen och med vårt kroppsspråk. Isabella Thambert har varit med från starten då Friskis & Svettis IF grundades och hon leder träning än idag 24 år senare. Hon menar att genom att verka ideellt är vi i en mening friare i att utveckla oss. Genom att engagera oss ideellt möter vi människor med olika yrken och bakgrund, vi förenas i vårt intresse och vårt engagemang vilket ger oss en större rörlighet och kulturell mångfald.
 
Isabella Thambert är utbildad skådespelerska och röst/talpedagog med lång scenisk yrkeserfarenhet, Kungliga Teatern, Riksteatern och TV 1 Drama är några exempel där hon engagerats. 1993 startade hon sitt företag Estradskolan Stockholm och har under 10 års tid förmedlat föreläsningar och utbildningar i kroppsspråk och kommunikation. Med uppdrag för Ikea, Indiska och Åhléns har hon verkat som utbildare inom sälj/service och kundbemötande. På uppdrag av Åhléns producerade hon 1999 utbildningsfilmen Scenen, yrkesrollen och Du.
 
I en mängd kommuner och för sjukhuspersonal har hon förmedlat kroppsspråk, kroppsmedvetenhet och bemötande i vården. Hon var en av de tre konsulter som anlitades av Riksåklagarämbetet för att utbilda landets åklagare i kroppsmedvetenhet och röst/tal 1999. Isabella Thambert anlitas kontinuerligt för kortare och längre uppdrag i näringslivet, i organisationer och i utbildningsväsendet. Hon driver också en praktik i Stockholm där hon i grupp eller individuellt ger undervisning i kroppsmedvetenhet, i röst/tal och muntlig framställning.

Estradskolan

Bransch:
Utbildning

Telefon: 08-6405578


Email:
estradskolan@brevet.nu

Hemsida:
www.estraskolan.com

Adress:
Estradskolan
Åsögatan 131
11624 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN